Infarma Medycyna praktyczna

Baza badań klinicznych

Randomizowane badanie III fazy, z podwójnie ślepą próbą, z grupą kontrolną placebo, w modelu równoległym, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania inhalacji tiotropium za pomocą inhalatora Respimat® (2,5 i 5 µg raz na dobę) w porównaniu do placebo i salmeterolu HFA MDI (50 µg dwa razy na dobę) przez 24 tygodnie u pacjentów z umiarkowaną astmą

EudraCT 2009-018004-18
Numer protokołu 205.419
Link do badania na www.clinicaltrials.gov www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01172821?term=205.419&rank=1
Sponsor badania
Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG
Obszar terapeutyczny
  • choroby układu oddechowego
Badany produkt leczniczy (IMP)
IMP 1 tiotropium Respimat®
Stosowanie placebo
Tak
Kluczowe kryteria wyłączenia (max 5)
Informacja o wybranych kryteriach wyłączenia. Decyzję o włączeniu do badania podejmuje lekarz prowadzący badanie.
Faza badania
badanie fazy III
Lokalizacja badania
badanie międzynarodowe
Zakres wieku
dorośli (ukończony 18 lat)
Płeć
kobiety
mężczyźni
INFORMACJA NA TEMAT BADANIA W POLSCE
badanie zakończone
data zakończenie badania 2012-10-16
lista badań