Infarma Medycyna praktyczna

Baza badań klinicznych

Długoterminowa obserwacja dotycząca oceny bezpieczeństwa po stosowaniu denosumabu w ramach badania 20062004 przez pacjentów z guzem olbrzymiokomórkowym kości

EudraCT 2017-001758-32
Numer protokołu 20140114
Sponsor badania
Amgen Inc.
Oddział Sponsora w Polsce
AMGEN Sp. z o.o., ul. Domaniewska 50, 02-672 Warszawa, Polska
Obszar terapeutyczny
  • choroby układu kostnego
Badany produkt leczniczy (IMP)
IMP 1 IMP 1
Stosowanie placebo
Nie
Kluczowe kryteria włączenia (max 5)
Informacja o wybranych kryteriach włączenia. Decyzję o włączeniu do badania podejmuje lekarz prowadzący badanie.
Wszyscy pacjenci, którzy z badania 20062004 zgadzają się na udział w obecnym badaniu i podpiszą zgodę na świadomy udział w badaniu
Kluczowe kryteria wyłączenia (max 5)
Informacja o wybranych kryteriach wyłączenia. Decyzję o włączeniu do badania podejmuje lekarz prowadzący badanie.
Pacjenci, którzy nie są zdolni do ukończenia wszystkich wymaganych wizyt i zrobienia wszystkich wymaganych procedur badania zgodnych z protokołem
Faza badania
badanie fazy IV
Lokalizacja badania
badanie międzynarodowe
Zakres wieku
dorośli (ukończony 18 lat)
Płeć
kobiety
mężczyźni
Dodatkowe informacje odnośnie populacji badanej
pacjenci
INFORMACJA NA TEMAT BADANIA W POLSCE
badanie rekrutujące

Lista miast w których są zlokalizowane ośrodki badawcze
- Warszawa
lista badań