Infarma Medycyna praktyczna

Baza badań klinicznych

Badanie obserwacyjne dotyczące postępowania klinicznego u pacjentów z hiperlipidemią z Europy Środkowej i Wschodniej należących do grup wysokiego i bardzo wysokiego ryzyka

EudraCT N/A
Numer protokołu 20140377
Sponsor badania
Amgen Inc.
Oddział Sponsora w Polsce
AMGEN Sp. z o.o., ul. Domaniewska 50, 02-672 Warszawa, Polska
Obszar terapeutyczny
  • choroby układu krążenia
Badany produkt leczniczy (IMP)
IMP 1 Evolocumab
Stosowanie placebo
Nie
Kluczowe kryteria włączenia (max 5)
Informacja o wybranych kryteriach włączenia. Decyzję o włączeniu do badania podejmuje lekarz prowadzący badanie.
Pacjenci u których została zgiadnozowana hiperlipidemia, stosujący leczenie hipolipemizujące w momencie rekrutacji do badania
Pacjenci posiadający dane źródłowe o przynajmniej 2 udokumenatowanych wartościach LDL-C
Pacjenci uczęszczający w rutynowych wizytach u specjalisty nr. Kardiologa, diabetologa pw okresie trwania rekrutacji
Kluczowe kryteria wyłączenia (max 5)
Informacja o wybranych kryteriach wyłączenia. Decyzję o włączeniu do badania podejmuje lekarz prowadzący badanie.
Pacjenci leczący się z powodu hipercholerterolemii będący w trakcie badania interwencyjnego
Faza badania
badanie fazy IV
Lokalizacja badania
badanie międzynarodowe
Zakres wieku
dorośli (ukończony 18 lat)
Płeć
kobiety
mężczyźni
Dodatkowe informacje odnośnie populacji badanej
pacjenci
INFORMACJA NA TEMAT BADANIA W POLSCE
badanie zakończone

Lista miast w których są zlokalizowane ośrodki badawcze
- Łódź
- Katowice
- Kielce
- Warszawa
- Zabrze
lista badań