Infarma Medycyna praktyczna

Baza badań klinicznych

Wieloośrodkowe, otwarte badanie fazy IIIb oceniające skuteczność i bezpieczeństwo benralizumabu w dawce 30 mg podawanego podskórnie w celu zmniejszenia dawki doustnych kortykosteroidów u dorosłych pacjentów z ciężką astmą eozynofilową stosujących wysokie dawki wziewnych kortykosteroidów i długodziałających β2-agonistów oraz przewlekłą doustną kortykosteroidoterapię.

EudraCT 2018-000170-30
Numer protokołu D3250C00065
Sponsor badania
AstraZeneca AB, 151 85 Södertälje, Sweden
Oddział Sponsora w Polsce
AstraZeneca Pharma Poland sp. z o.o.
Obszar terapeutyczny
  • choroby układu oddechowego
Badany produkt leczniczy (IMP)
IMP 1 MEDI-563 anti-IL-5R mAb (BioWa 8405)
Stosowanie placebo
Nie
Kluczowe kryteria wyłączenia (max 5)
Informacja o wybranych kryteriach wyłączenia. Decyzję o włączeniu do badania podejmuje lekarz prowadzący badanie.
Faza badania
badanie fazy III
Lokalizacja badania
badanie międzynarodowe
Zakres wieku
dorośli (ukończony 18 lat)
Płeć
kobiety
mężczyźni
Dodatkowe informacje odnośnie populacji badanej
pacjenci
INFORMACJA NA TEMAT BADANIA W POLSCE
badanie rekrutujące
planowane zakończenie rekrutacji 2019-10-30
Lista miast w których są zlokalizowane ośrodki badawcze
- Białystok
- Gdańsk
- Kielce
- Kraków
- Lubin
- Ostrowiec Świętokrzyski
- Poznań
- Rzeszów
- Sosnowiec
- Tarnów
- Wieluń
- Wrocław
lista badań