Infarma Medycyna praktyczna

Baza badań klinicznych

Międzynarodowe, randomizowane, prowadzone z zastosowaniem metodyki podwójnie ślepej próby, kontrolowane placebo, badanie fazy 3 oceniające oceniające wpływ dapagliflozyny na częstość występowania przypadków nasilenia się niewydolności serca lub zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej niewydolności serca z zachowaną frakcją wyrzutową.

EudraCT 2018-000802-46
Numer protokołu D169CC00001
Sponsor badania
AstraZeneca AB, 151 85 Södertälje, Sweden
Oddział Sponsora w Polsce
AstraZeneca Pharma Poland sp. z o.o.
Obszar terapeutyczny
  • choroby układu krążenia
Badany produkt leczniczy (IMP)
IMP 1 Dapagliflozin
Stosowanie placebo
Tak
Kluczowe kryteria wyłączenia (max 5)
Informacja o wybranych kryteriach wyłączenia. Decyzję o włączeniu do badania podejmuje lekarz prowadzący badanie.
Faza badania
badanie fazy III
Lokalizacja badania
badanie międzynarodowe
Zakres wieku
dorośli (ukończony 18 lat)
Płeć
kobiety
mężczyźni
Dodatkowe informacje odnośnie populacji badanej
pacjenci
INFORMACJA NA TEMAT BADANIA W POLSCE
badanie rekrutujące
planowane zakończenie rekrutacji 2020-02-18
Lista miast w których są zlokalizowane ośrodki badawcze
- Białystok
- Bochnia
- Chojnice
- Gdańsk
- Gdynia
- Jasło
- Katowice
- Lublin
- Opole
- Oława
- Płock
- Rzeszów
- Toruń
- Wierzchosławice
- Wroclaw
- Łódź
lista badań