Infarma Medycyna praktyczna

Baza badań klinicznych

Globalne, wieloośrodkowe badanie III fazy, prowadzone z zastosowaniem metodyki próby otwartej i randomizacji, oceniające stosowanie durwalumabu w porównaniu ze standardową chemioterapią opartą na związkach platyny, podawanych w pierwszej linii u pacjentów z rozpoznaniem zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca (NDRP) o wysokiej ekspresji PD-L1 (ligandu receptora programowanej śmierci).

EudraCT 2018-001375-21
Numer protokołu D419AC00002
Sponsor badania
AstraZeneca AB, 151 85 Södertälje, Sweden
Oddział Sponsora w Polsce
AstraZeneca Pharma Poland sp. z o.o.
Obszar terapeutyczny
  • nowotwory
Badany produkt leczniczy (IMP)
IMP 1 MEDI4736 anti-PD-L1 mAb
Stosowanie placebo
Tak
Kluczowe kryteria wyłączenia (max 5)
Informacja o wybranych kryteriach wyłączenia. Decyzję o włączeniu do badania podejmuje lekarz prowadzący badanie.
Faza badania
badanie fazy III
Lokalizacja badania
badanie międzynarodowe
Zakres wieku
dorośli (ukończony 18 lat)
Płeć
kobiety
mężczyźni
Dodatkowe informacje odnośnie populacji badanej
pacjenci
INFORMACJA NA TEMAT BADANIA W POLSCE
badanie rekrutujące
planowane zakończenie rekrutacji 2019-01-22
Lista miast w których są zlokalizowane ośrodki badawcze
- Bialystok
- Grudziądz
- Koszalin
- Lublin
- Mrozy
- Szczecin
- Warszawa
- Łódź
lista badań