Infarma Medycyna praktyczna

Baza badań klinicznych

Wieloośrodkowe, otwarte badanie mające na celu ocenę długoterminowego bezpieczeństwa i tolerancji wielokrotnych dawek adalimumabu, ludzkiego przeciwciała monoklonalnego anty-TNF, podawanych pacjentom pediatrycznym z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego, którzy ukończyli badanie M11-290

EudraCT 2015-001346-29
Numer protokołu M10-870
Link do badania na www.clinicaltrials.gov clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02632175?term=M10-870&rank=1
Sponsor badania
AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG
Oddział Sponsora w Polsce
AbbVie Polska Sp. z o.o.
Obszar terapeutyczny
  • choroby układu pokarmowego
Badany produkt leczniczy (IMP)
IMP 1 Adalimumab
Stosowanie placebo
Nie
Kluczowe kryteria włączenia (max 5)
Informacja o wybranych kryteriach włączenia. Decyzję o włączeniu do badania podejmuje lekarz prowadzący badanie.
1. Pacjenci, którzy byli włączeni i ukończyli badanie M11-290.
Kluczowe kryteria wyłączenia (max 5)
Informacja o wybranych kryteriach wyłączenia. Decyzję o włączeniu do badania podejmuje lekarz prowadzący badanie.
1. Pacjent nie jest z różnych powodów, w opinii Badacza, odpowiednim kandydatem.
Faza badania
badanie fazy III
Lokalizacja badania
badanie krajowe
Zakres wieku
małoletni (poniżej 18 lat)
Płeć
kobiety
mężczyźni
Dodatkowe informacje odnośnie populacji badanej
pacjenci
INFORMACJA NA TEMAT BADANIA W POLSCE
badanie rekrutujące

Lista miast w których są zlokalizowane ośrodki badawcze
- Rzeszów
- Warszawa
- Wrocław
- Łódź
lista badań