Infarma Medycyna praktyczna

Baza badań klinicznych

DWUCZĘŚCIOWE, JEDNOLITE, WIELOOŚRODKOWE, OTWARTE BADANIE KLINICZNE MAJĄCE NA CELU OCENĘ BEZPIECZEŃSTWA, TOLERANCJI, PARAMETRÓW FARMAKOKINETYCZNYCH I FARMAKODYNAMICZNYCH PREPARATU RO7034067 U NIEMOWLĄT Z RDZENIOWYM

EudraCT 2016-000778-40
Numer protokołu BP39056
Link do badania na www.clinicaltrials.gov clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02913482
Sponsor badania
F. Hoffmann-La Roche, Ltd.
Oddział Sponsora w Polsce
Roche Polska Sp. z o.o.
Obszar terapeutyczny
  • choroby układu mięśniowego
  • choroby układu nerwowego
Badany produkt leczniczy (IMP)
IMP 1 RG7916 / Risdiplam: SMN2 Splicer
Stosowanie placebo
Tak
Kluczowe kryteria wyłączenia (max 5)
Informacja o wybranych kryteriach wyłączenia. Decyzję o włączeniu do badania podejmuje lekarz prowadzący badanie.
Faza badania
badanie fazy II
badanie fazy III
Lokalizacja badania
badanie międzynarodowe
Zakres wieku
małoletni (poniżej 18 lat)
Płeć
kobiety
mężczyźni
Dodatkowe informacje odnośnie populacji badanej
pacjenci
INFORMACJA NA TEMAT BADANIA W POLSCE
badanie z zakończoną rekrutacją

Lista miast w których są zlokalizowane ośrodki badawcze
- Gdańsk
- Warszawa
lista badań