Infarma Medycyna praktyczna

Baza badań klinicznych

Prospective non interventional study of cabozantinib tablets in adults patients with an advanced renal cell carcinoma (RCC) following prior vascular endothelial growth factor (VEGF)-targeted therapy

EudraCT EU PAS register number
Numer protokołu F-FR-60000-001
Sponsor badania
Ipsen
Oddział Sponsora w Polsce
Ipsen Poland
Obszar terapeutyczny
  • choroby nerek i dróg moczowych
  • nowotwory
Badany produkt leczniczy (IMP)
IMP 1 kabozantynib
Stosowanie placebo
Nie
Kluczowe kryteria włączenia (max 5)
Informacja o wybranych kryteriach włączenia. Decyzję o włączeniu do badania podejmuje lekarz prowadzący badanie.
(1) Age ≥18 years old; (2) Has a diagnosis of advanced RCC; (3) Has received at least one prior VEGF-targeted therapy; (4) For whom the treating physician has decided to start treatment with cabozantinibtablets prior to inclusion; (5) No previous exposure to cabozantinib prior to inclusion; (6) Not concurrently involved in an interventional study; (7) Consents to participate in this noninterventional study
Kluczowe kryteria wyłączenia (max 5)
Informacja o wybranych kryteriach wyłączenia. Decyzję o włączeniu do badania podejmuje lekarz prowadzący badanie.
There are no exclusion criteria for this study
Faza badania
badanie fazy IV
Lokalizacja badania
badanie międzynarodowe
Zakres wieku
dorośli (ukończony 18 lat)
Płeć
kobiety
mężczyźni
Dodatkowe informacje odnośnie populacji badanej
pacjenci
INFORMACJA NA TEMAT BADANIA W POLSCE
badanie jeszcze nie rekrutujące
planowane rozpoczęcie rekrutacji 2018-12-30
Lista miast w których są zlokalizowane ośrodki badawcze
- Poznań
- Tomaszów Mazowiecki
- Warszawa
- Wrocław
lista badań