Infarma Medycyna praktyczna

Baza badań klinicznych

A Multicentre, Double-blind, Randomized, Placebo Controlled, Parallel Group, Phase 3, Safety Extension Study to Evaluate the Safety and Tolerability of Tezepelumab in Adults and Adolescents with Severe Uncontrolled Asthma.

EudraCT 2018-002501-53
Numer protokołu D5180C00018
Sponsor badania
AstraZeneca AB, 151 85 Södertälje, Sweden
Oddział Sponsora w Polsce
AstraZeneca Pharma Poland sp. z o.o.
Obszar terapeutyczny
  • choroby układu oddechowego
Badany produkt leczniczy (IMP)
IMP 1 MEDI9929 anti-TSLP mAb (AMG157)
Stosowanie placebo
Tak
Kluczowe kryteria wyłączenia (max 5)
Informacja o wybranych kryteriach wyłączenia. Decyzję o włączeniu do badania podejmuje lekarz prowadzący badanie.
Faza badania
badanie fazy III
Lokalizacja badania
badanie międzynarodowe
Zakres wieku
małoletni (poniżej 18 lat)
dorośli (ukończony 18 lat)
Płeć
kobiety
mężczyźni
Dodatkowe informacje odnośnie populacji badanej
pacjenci
INFORMACJA NA TEMAT BADANIA W POLSCE
badanie jeszcze nie rekrutujące
planowane rozpoczęcie rekrutacji 2019-05-06
Lista miast w których są zlokalizowane ośrodki badawcze
- Kraków
- Wrocław
- Łódź
lista badań