Infarma Medycyna praktyczna

Baza badań klinicznych

Międzynarodowe, randomizowane, otwarte, wieloośrodkowe prowadzone w grupach równoległych badanie fazy I porównujące wpływ AZD9977 i spironolaktonu na stężenie potasu w surowicy [sK+] w okresie stosowania przez 28 dni u pacjentów niewydolnością serca z obniżoną  frakcją wyrzutową  (HFmEF) lub z zachowaną frakcją wyrzutową (HFpEF) u których  szacunkowy współczynniki filtracji kłębuszkowej (eGFR) mieści się w zakresie ≥40 and ≤70 mL/min/1.73m2.

EudraCT 2018-000707-16
Numer protokołu D6401C00004
Sponsor badania
AstraZeneca AB, 151 85 Södertälje, Sweden
Oddział Sponsora w Polsce
AstraZeneca Pharma Poland sp. z o.o.
Obszar terapeutyczny
  • choroby układu krążenia
Badany produkt leczniczy (IMP)
IMP 1 AZD9977
Stosowanie placebo
Nie
Kluczowe kryteria wyłączenia (max 5)
Informacja o wybranych kryteriach wyłączenia. Decyzję o włączeniu do badania podejmuje lekarz prowadzący badanie.
Faza badania
badanie fazy I
Lokalizacja badania
badanie międzynarodowe
Zakres wieku
dorośli (ukończony 18 lat)
Płeć
kobiety
mężczyźni
Dodatkowe informacje odnośnie populacji badanej
pacjenci
INFORMACJA NA TEMAT BADANIA W POLSCE
badanie z zakończoną rekrutacją
planowane zakończenie badania 2019-08-30
Lista miast w których są zlokalizowane ośrodki badawcze
- Kraków
- Legnica
- Warszawa
lista badań