Infarma Medycyna praktyczna

Baza badań klinicznych

WIELOOŚRODKOWE, JEDNORAMIENNE, PROWADZONE METODĄ OTWARTEJ PRÓBY BADANIE KLINICZNE KONTYNUACYJNE Z ZASTOSOWANIEM PERTUZUMABU PODAWANEGO W MONOTERAPII LUB W SKOJARZENIU Z INNYMI TERAPIAMI PRZECIWNOWOTWOROWYMI U PACJENTÓW UPRZEDNIO WŁĄCZONYCH DO BADANIA KLINICZNEGO Z ZASTOSOWANIEM PERTUZUMABU, SPONSOROWANEGO PRZEZ FIRMĘ HOFFMANN-LA ROCHE

EudraCT 2014-002048-42
Numer protokołu MO29406
Link do badania na www.clinicaltrials.gov clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02320435
Sponsor badania
F. Hoffmann-La Roche, Ltd.
Oddział Sponsora w Polsce
Roche Polska Sp. z o.o.
Obszar terapeutyczny
  • nowotwory
Badany produkt leczniczy (IMP)
IMP 1 Pertuzumab
Stosowanie placebo
Nie
Kluczowe kryteria włączenia (max 5)
Informacja o wybranych kryteriach włączenia. Decyzję o włączeniu do badania podejmuje lekarz prowadzący badanie.
Protokół extension, roll-over, dla pacjentów uprzednio uczestniczących w badaniach klinicznych sponsorowanych przez firmę Roche z zastosowaniem pertuzumabu....
Kluczowe kryteria wyłączenia (max 5)
Informacja o wybranych kryteriach wyłączenia. Decyzję o włączeniu do badania podejmuje lekarz prowadzący badanie.
Przekroczenie okresu 7 tygodni pomiędzy ostatnią dawką IMP w badaniu macierzystym a badaniu MO29406
Progresja choroby potwierdzona w badaniach
W opinii badacza przeciwskazania do kontynuacji terapii pertuzumabem
Faza badania
badanie fazy III
Lokalizacja badania
badanie międzynarodowe
Zakres wieku
dorośli (ukończony 18 lat)
Płeć
kobiety
mężczyźni
Dodatkowe informacje odnośnie populacji badanej
pacjenci
INFORMACJA NA TEMAT BADANIA W POLSCE
badanie z zakończoną rekrutacją

Lista miast w których są zlokalizowane ośrodki badawcze
- Lublin
lista badań