Infarma Medycyna praktyczna

Baza badań klinicznych

RANDOMIZOWANE, PROWADZONE METODĄ OTWARTEJ PRÓBY BADANIE FAZY III OCENIAJĄCE ATEZOLIZUMAB W SKOJARZENIU Z BEWACYZUMABEM W PORÓWNANIU Z SORAFENIBEM U PACJENTÓW Z NIELECZONYM, MIEJSCOWO ZAAWANSOWANYM LUB PRZERZUTOWYM RAKIEM WĄTROBOWOKOMÓRKOWYM

EudraCT 2017-003691-31
Numer protokołu YO40245
Link do badania na www.clinicaltrials.gov clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03434379
Sponsor badania
F. Hoffmann-La Roche, Ltd.
Oddział Sponsora w Polsce
Roche Polska Sp. z o.o.
Obszar terapeutyczny
  • nowotwory
Badany produkt leczniczy (IMP)
IMP 1 Atezolizumab (RO5541267)
IMP 2 Bewacyzumab (RO4876646)
Stosowanie placebo
Nie
Kluczowe kryteria wyłączenia (max 5)
Informacja o wybranych kryteriach wyłączenia. Decyzję o włączeniu do badania podejmuje lekarz prowadzący badanie.
Faza badania
badanie fazy III
Lokalizacja badania
badanie międzynarodowe
Zakres wieku
dorośli (ukończony 18 lat)
Płeć
kobiety
mężczyźni
Dodatkowe informacje odnośnie populacji badanej
pacjenci
INFORMACJA NA TEMAT BADANIA W POLSCE
badanie z zakończoną rekrutacją
planowane zakończenie badania 2022-12-16
Lista miast w których są zlokalizowane ośrodki badawcze
- Gdańsk
- Mysłowice
- Olsztyn
- Warszawa
- Wrocław
lista badań