Infarma Medycyna praktyczna

Baza badań klinicznych

RANDOMIZOWANE BADANIE FAZY III PROWADZONE METODĄ PODWÓJNIE ŚLEPEJ PRÓBY, Z GRUPĄ KONTROLNĄ OTRZYMUJĄCĄ PLACEBO, DOTYCZĄCE STOSOWANIA LEKU WEMURAFENIB (RO5185426) (ang. VEMURAFENIB) W RAMACH TERAPII ADJUWANTOWEJ U PACJENTÓW Z USUNIĘTYM CHIRURGICZNIE CZERNIAKIEM SKÓRY Z OBECNĄ MUTACJĄ GENU BRAF O WYSOKIM RYZYKU NAWROTU CHOROBY

EudraCT 2011-004011-24
Numer protokołu GO27826
Link do badania na www.clinicaltrials.gov clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01667419?term=GO27826&rank=1
Sponsor badania
F. Hoffmann-La Roche, Ltd.
Oddział Sponsora w Polsce
Roche Polska Sp. Z o.o.
Obszar terapeutyczny
  • nowotwory
Badany produkt leczniczy (IMP)
IMP 1 wemurafenib
Stosowanie placebo
Tak
Kluczowe kryteria wyłączenia (max 5)
Informacja o wybranych kryteriach wyłączenia. Decyzję o włączeniu do badania podejmuje lekarz prowadzący badanie.
Faza badania
badanie fazy III
Lokalizacja badania
badanie międzynarodowe
Zakres wieku
dorośli (ukończony 18 lat)
Płeć
kobiety
mężczyźni
Dodatkowe informacje odnośnie populacji badanej
pacjenci
INFORMACJA NA TEMAT BADANIA W POLSCE
badanie zakończone
data zakończenie badania 2018-10-16
Lista miast w których są zlokalizowane ośrodki badawcze
- Poznań
- Warszawa
lista badań