Infarma Medycyna praktyczna

Baza badań klinicznych

Wieloośrodkowe, otwarte badanie z udziałem jednej grupy, dotyczące leczenia pacjentów z HER2-dodatnim rakiem piersi w stadium zaawansowanym (przerzuty odległe lub wznowa miejscowa) za pomocą pertuzumabu w połączeniu z trastuzumabem i taksanem w ramach leczenia pierwszej linii

EudraCT 2011-005334-20
Numer protokołu MO28047
Link do badania na www.clinicaltrials.gov clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01572038?term=MO28047&rank=1
Sponsor badania
F. Hoffman-La Roche Ltd.
Oddział Sponsora w Polsce
Roche Polska Sp. z o.o.
Obszar terapeutyczny
  • nowotwory
Badany produkt leczniczy (IMP)
IMP 1 Pertuzumab
IMP 2 Trastuzumab
IMP 3 Taxane
Stosowanie placebo
Nie
Kluczowe kryteria wyłączenia (max 5)
Informacja o wybranych kryteriach wyłączenia. Decyzję o włączeniu do badania podejmuje lekarz prowadzący badanie.
Faza badania
badanie fazy III
Lokalizacja badania
badanie międzynarodowe
Zakres wieku
dorośli (ukończony 18 lat)
Płeć
kobiety
mężczyźni
Dodatkowe informacje odnośnie populacji badanej
pacjenci
INFORMACJA NA TEMAT BADANIA W POLSCE
badanie z zakończoną rekrutacją
planowane zakończenie badania 2019-10-01
Lista miast w których są zlokalizowane ośrodki badawcze
- Białystok
- Kielce
- Kraków
- Otwock
- Warszawa
- Łódź
lista badań