Infarma Medycyna praktyczna

Baza badań klinicznych

Study to Evaluate the Effect of Dapagliflozin on the Incidence of Worsening Heart Failure or Cardiovascular Death in Patients with Chronic Heart Failure with Reduced Ejection Fraction

EudraCT 2016-003897-41
Numer protokołu D1699C00001
Sponsor badania
AstraZeneca AB
Oddział Sponsora w Polsce
AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.
Obszar terapeutyczny
  • choroby układu krążenia
Badany produkt leczniczy (IMP)
IMP 1 Dapagliflozin
Stosowanie placebo
Nie
Kluczowe kryteria wyłączenia (max 5)
Informacja o wybranych kryteriach wyłączenia. Decyzję o włączeniu do badania podejmuje lekarz prowadzący badanie.
Faza badania
badanie fazy III
Lokalizacja badania
badanie międzynarodowe
Zakres wieku
dorośli (ukończony 18 lat)
Płeć
kobiety
mężczyźni
INFORMACJA NA TEMAT BADANIA W POLSCE
badanie z zakończoną rekrutacją
planowane zakończenie badania 2019-12-27
Lista miast w których są zlokalizowane ośrodki badawcze
- Białystok
- Bochnia
- Dąbrowa Górnicza
- Gdynia
- Jasło
- Katowice
- Kraków
- Kędzierzyn Koźle
- Legnica
- Lublin
- Oława
- Płock
- Sokółka
- Toruń
- Warszawa
- Wierzchosławice
- Wrocław
- Łódź
lista badań