Infarma Medycyna praktyczna

Baza badań klinicznych

A Phase 2b, Randomized, Double-blind Study Comparing Tremelimumab to Placebo in Second- or Third-line Treatment of Subjects with Unresectable Pleural or Peritoneal Malignant Mesothelioma

EudraCT 2012-003524-21
Numer protokołu D4880C00003
Sponsor badania
AstraZeneca AB, 151 85 Södertälje, Szwecja
Obszar terapeutyczny
  • nowotwory
Badany produkt leczniczy (IMP)
IMP 1 Tremelimumab
Stosowanie placebo
Tak
Kluczowe kryteria wyłączenia (max 5)
Informacja o wybranych kryteriach wyłączenia. Decyzję o włączeniu do badania podejmuje lekarz prowadzący badanie.
Faza badania
badanie fazy II
Lokalizacja badania
badanie międzynarodowe
Zakres wieku
dorośli (ukończony 18 lat)
Płeć
kobiety
mężczyźni
INFORMACJA NA TEMAT BADANIA W POLSCE
badanie z zakończoną rekrutacją
planowane zakończenie badania 2019-12-31
Lista miast w których są zlokalizowane ośrodki badawcze
- Bydgoszcz
- Cary
- Gdańsk
- Kraków
- Poznań
- Szczecin
- Warszawa
lista badań