Infarma Medycyna praktyczna

Baza badań klinicznych

Otwarte badanie kliniczne fazy II oceniające leczenie skojarzone niwolumabem i brentuksymabem vedotin (N + Bv), podawane z uwzględnieniem grupy ryzyka i odpowiedzi terapeutycznej dzieciom, młodzieży i młodym dorosłym z nawrotowym/opornym na leczenie (R/R) klasycznym chłoniakiem Hodgkina CD30+ (cHL) po niepowodzeniu leczenia pierwszej linii z następowym leczeniem skojarzonym brentuksymabem i bendamustyną (Bv + B) stosowanym u pacjentów z suboptymalną odpowiedzią.

EudraCT 016-002347-41
Numer protokołu CA209-744
Link do badania na www.clinicaltrials.gov clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02927769?term=CA209-744&rank=1
Sponsor badania
BRISTOL MYERS SQUIBB INTERNATIOLAN CORPORATION
Oddział Sponsora w Polsce
BRISTOL MYERS SQUIBB Services Sp. z o.o.
Obszar terapeutyczny
  • nowotwory
Badany produkt leczniczy (IMP)
IMP 1 Nivolumab
IMP 2 Brentuximab Vedotin
Stosowanie placebo
Nie
Kluczowe kryteria wyłączenia (max 5)
Informacja o wybranych kryteriach wyłączenia. Decyzję o włączeniu do badania podejmuje lekarz prowadzący badanie.
Faza badania
badanie fazy II
Lokalizacja badania
badanie międzynarodowe
Zakres wieku
małoletni (poniżej 18 lat)
dorośli (ukończony 18 lat)
Płeć
kobiety
mężczyźni
Dodatkowe informacje odnośnie populacji badanej
pacjenci
INFORMACJA NA TEMAT BADANIA W POLSCE
badanie rekrutujące
planowane zakończenie rekrutacji 2021-02-28
Lista miast w których są zlokalizowane ośrodki badawcze
- Gdańsk
- Kraków
lista badań