Infarma Medycyna praktyczna

Baza badań klinicznych

Otwarte, randomizowane badanie kliniczne fazy 3 oceniające leczenie skojarzone niwolumabem z ipilimumabem lub ze standardową chemioterapią w porównaniu z leczeniem standardową chemioterapią u uprzednio nieleczonych pacjentów z nieoperacyjnym lub przerzutowym rakiem urotelialnym

EudraCT 2016-003881-14
Numer protokołu CA209-901
Link do badania na www.clinicaltrials.gov clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03036098?term=CA209-901&rank=1
Sponsor badania
BRISTOL MYERS SQUIBB INTERNATIONAL CORPORATION
Oddział Sponsora w Polsce
BRISTOL MYERS SQUIBB Services Sp. z o.o.
Obszar terapeutyczny
  • nowotwory
Badany produkt leczniczy (IMP)
IMP 1 Nivolumab
IMP 2 Ipilimumab
Stosowanie placebo
Nie
Kluczowe kryteria wyłączenia (max 5)
Informacja o wybranych kryteriach wyłączenia. Decyzję o włączeniu do badania podejmuje lekarz prowadzący badanie.
Faza badania
badanie fazy III
Lokalizacja badania
badanie międzynarodowe
Zakres wieku
dorośli (ukończony 18 lat)
Płeć
kobiety
mężczyźni
Dodatkowe informacje odnośnie populacji badanej
pacjenci
INFORMACJA NA TEMAT BADANIA W POLSCE
badanie rekrutujące
planowane zakończenie rekrutacji 2020-07-17
Lista miast w których są zlokalizowane ośrodki badawcze
- Bydgoszcz
- Koszalin
- Warszawa
lista badań