Infarma Medycyna praktyczna

Baza badań klinicznych

Wielokohortowe badanie kliniczne fazy 1/2 oceniające leczenie niwolumabem podawanym w monoterapii lub w schematach skojarzonych pacjentom z nawrotowymi/opornymi nowotworami hematologicznymi

EudraCT N/A
Numer protokołu CA209-039
Link do badania na www.clinicaltrials.gov clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01592370?term=CA209-039&rank=1
Sponsor badania
BRISTOL MYERS SQUIBB INTERNATIONAL CORPORATION
Oddział Sponsora w Polsce
BRISTOL MYERS SQUIBB Services Sp. z o.o.
Obszar terapeutyczny
  • nowotwory
Badany produkt leczniczy (IMP)
IMP 1 Nivolumab
IMP 2 Daratumumab
Stosowanie placebo
Nie
Kluczowe kryteria wyłączenia (max 5)
Informacja o wybranych kryteriach wyłączenia. Decyzję o włączeniu do badania podejmuje lekarz prowadzący badanie.
Faza badania
badanie fazy I
badanie fazy II
Lokalizacja badania
badanie międzynarodowe
Zakres wieku
dorośli (ukończony 18 lat)
Płeć
kobiety
mężczyźni
Dodatkowe informacje odnośnie populacji badanej
pacjenci
INFORMACJA NA TEMAT BADANIA W POLSCE
badanie rekrutujące
planowane zakończenie rekrutacji 2019-08-01
Lista miast w których są zlokalizowane ośrodki badawcze
- Poznań
- Warszawa
- Wroclaw
lista badań