Infarma Medycyna praktyczna

Baza badań klinicznych

Farmakokinetyczne badanie fazy I/II podskórnej formuły niwolumabu w monoterapii różnych typów nowotworów

EudraCT 2018-001585-42
Numer protokołu CA209-8KX
Link do badania na www.clinicaltrials.gov clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03656718?term=CA209-8KX&rank=1
Sponsor badania
BRISTOL MYERS SQUIBB INTERNATIONAL CORPORATION
Oddział Sponsora w Polsce
BRISTOL MYERS SQUIBB Services Sp. z o.o.
Obszar terapeutyczny
  • nowotwory
Badany produkt leczniczy (IMP)
IMP 1 Nivolumab
Stosowanie placebo
Nie
Kluczowe kryteria wyłączenia (max 5)
Informacja o wybranych kryteriach wyłączenia. Decyzję o włączeniu do badania podejmuje lekarz prowadzący badanie.
Faza badania
badanie fazy I
badanie fazy II
Lokalizacja badania
badanie międzynarodowe
Zakres wieku
dorośli (ukończony 18 lat)
Płeć
kobiety
mężczyźni
Dodatkowe informacje odnośnie populacji badanej
pacjenci
INFORMACJA NA TEMAT BADANIA W POLSCE
badanie rekrutujące
planowane zakończenie rekrutacji 2020-04-15
Lista miast w których są zlokalizowane ośrodki badawcze
- Warszawa
lista badań