Infarma Medycyna praktyczna

Baza badań klinicznych

EudraCT
Numer protokołu
Sponsor badania
Stosowanie placebo
Kluczowe kryteria wyłączenia (max 5)
Informacja o wybranych kryteriach wyłączenia. Decyzję o włączeniu do badania podejmuje lekarz prowadzący badanie.
Faza badania
Lokalizacja badania
Zakres wieku
Płeć
Lista miast w których są zlokalizowane ośrodki badawcze
- Białystok
- Kraków
- Lublin
- Toruń
- Warszawa
- Wrocław
lista badań