Infarma Medycyna praktyczna

Baza badań klinicznych

Randomizowane badanie III fazy porównujące chemioterapię z zastosowaniem BIBW 2992 i cotygodniowego podania paklitakselu z monoterapią BIBW 2992 i następczą chemioterapią wg wyboru badacza w niedrobnokomórkowym raku płuca u pacjentów z niepowodzeniem leczenia erlotinibem i gefitinibem

EudraCT 2009-014563-39
Numer protokołu 1200.42
Link do badania na www.clinicaltrials.gov www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01085136?term=1200.42&rank=1
Sponsor badania
Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG
Obszar terapeutyczny
  • nowotwory
Badany produkt leczniczy (IMP)
IMP 1 BIBW 2992
Stosowanie placebo
Nie
Kluczowe kryteria wyłączenia (max 5)
Informacja o wybranych kryteriach wyłączenia. Decyzję o włączeniu do badania podejmuje lekarz prowadzący badanie.
Faza badania
badanie fazy III
Lokalizacja badania
badanie międzynarodowe
Zakres wieku
dorośli (ukończony 18 lat)
Płeć
kobiety
mężczyźni
INFORMACJA NA TEMAT BADANIA W POLSCE
badanie z zakończoną rekrutacją
planowane zakończenie badania 2015-12-31
lista badań