Infarma Medycyna praktyczna

Baza badań klinicznych

Wieloośrodkowe, randomizowane Badanie III fazy, z podwójnie ślepą próbą, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania BIBF 1120 w połączeniu z karboplatyną i paklitakselem w porównaniu do placebo w połączeniu z karboplatyną i paklitakselem w leczeniu zaawansowanego raka jajnika

EudraCT 2008-006831-10
Numer protokołu 1199.15
Link do badania na www.clinicaltrials.gov www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01015118?term=1199.15&rank=1
Sponsor badania
Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG
Obszar terapeutyczny
  • nowotwory
Badany produkt leczniczy (IMP)
IMP 1 BIBF 1120
Stosowanie placebo
Tak
Kluczowe kryteria wyłączenia (max 5)
Informacja o wybranych kryteriach wyłączenia. Decyzję o włączeniu do badania podejmuje lekarz prowadzący badanie.
Faza badania
badanie fazy III
Lokalizacja badania
badanie międzynarodowe
Zakres wieku
dorośli (ukończony 18 lat)
Płeć
kobiety
INFORMACJA NA TEMAT BADANIA W POLSCE
badanie z zakończoną rekrutacją
planowane zakończenie badania 2016-07-27
lista badań