Infarma Medycyna praktyczna

Baza badań klinicznych

Dodaj badanie
Prezentowane dane zostały przekazane przez firmy członkowskie ZPIFF INFARMA. Baza nie stanowi więc kompletnego źródła informacji na temat badań klinicznych prowadzonych na terytorium Polski.
Na stronie:
Lista badań

Informacje Podstawowe

Sponsor badania

Oddział Sponsora w Polsce

INFORMACJE O BADANIU

Obszar terapeutyczny

Badany produkt leczniczy (IMP)

Stosowanie placebo

Kluczowe kryteria włączenia

Kluczowe kryteria wyłączenia

Faza badania

badanie krajowe
badanie międzynarodowe

Zakres wieku

Płeć

Dodatkowe informacje odnośnie populacji badanej

INFORMACJA NA TEMAT BADANIA W POLSCE

Lista miast w których są zlokalizowane ośrodki badawcze

Szukaj
Powrót do menu głownego
LP. Obszar terapeutyczny Nazwa badania
21 choroby układu nerwowego,

WIELOOŚRODKOWE, OTWARTE, DŁUGOOKRESOWE PRZEDŁUŻENIE BADAŃ III FAZY (BN29552/BN29553) Z CRENEZUMABEM U PACJENTÓW Z CHOROBĄ ALZHEIMERA

22 nowotwory,

RANDOMIZOWANE, WIELOOŚRODKOWE, DWURAMIENNE BADANIE FAZY III PROWADZONE METODĄ OTWARTEJ PRÓBY, OCENIAJĄCE FARMAKOKINETYKĘ, SKUTECZNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO PODAWANEGO PODSKÓRNIE LEKU ZŁOŻONEGO ZAWIERAJĄCEGO PERTUZUMAB I TRASTUZUMAB W STAŁYCH DAWKACH W SKOJARZENIU Z CHEMIOTERAPIĄ U CHORYCH Z WCZESNYM HER2-DODATNIM RAKIEM PIERSI

23 nowotwory,

A PHASE III, MULTICENTER, RANDOMIZED, DOUBLE-BLIND, PLACEBO-CONTROLLED TRIAL COMPARING THE EFFICACY AND SAFETY OF POLATUZUMAB VEDOTIN IN COMBINATION WITH RITUXIMAB AND CHP (R-CHP) VERSUS RITUXIMAB AND CHOP (R-CHOP) IN PREVIOUSLY UNTREATED PATIENTS WITH DIFFUSE LARGE B-CELL LYMPHOMA

24 nowotwory,

RANDOMIZOWANE, WIELOOŚRODKOWE BADANIE FAZY II Z AKTYWNYM RAMIENIEM KONTROLNYM, PORÓWNUJĄCE SKUTECZNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO TERAPII CELOWANEJ LUB IMMUNOTERAPII WYBRANYCH NA PODSTAWIE PROFILOWANIA MOLEKULARNEGO DO CHEMIOTERAPII OPARTEJ NA ZWIĄZKACH PLATYNY U PACJENTÓW Z NOWOTWOREM ZŁOŚLIWYM O NIEZNANYM OGNISKU PIERWOTNYM, KTÓRZY OTRZYMALI TRZY CYKLE CHEMIOTERAPII SKOJARZONEJ OPARTEJ NA ZWIĄZKACH PLATYNY

25 choroby układu nerwowego,

OTWARTE, JEDNORAMIENNE 4-LETNIE BADANIE KLINICZNE OCENIAJĄCE SKUTECZNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO OKRELIZUMABU U PACJENTÓW Z POSTĘPUJĄCYMI POSTACIAMI STWARDNIENIA ROZSIANEGO

26 choroby układu nerwowego,

Randomizowane, wieloośrodkowe badanie kliniczne fazy III prowadzone z zastosowaniem podwójnie ślepej próby oraz kontrolowane placebo, mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa stosowania RO7234292 (RG6042) podawanego dooponowo pacjentom w objawowej fazie choroby Huntingtona

27 zaburzenia immunologiczne,

BADANIE KONTYNUACYJNE FAZY II PROWADZONE METODĄ OTWARTEJ PRÓBY U PACJENTÓW UPRZEDNIO WŁĄCZONYCH DO BADANIA GA29350, OCENIAJĄCE DŁUGOTERMINOWE BEZPIECZEŃSTWO I SKUTECZNOŚĆ GDC-0853 U PACJENTÓW Z REUMATOIDALNYM ZAPALENIEM STAWÓW O NASILENIU OD UMIARKOWANEGO DO CIĘŻKIEGO.

28 choroby krwi i węzłów chłonnych, inne

OTWARTE, WIELOOŚRODKOWE, JEDNORAMIENNE BADANIE MAJĄCE NA CELU OKREŚLENIE OPTYMALNEJ DAWKI WYJŚCIOWEJ MIRCERA ® PODAWANEJ PODSKÓRNIE W LECZENIU ZACHOWAWCZYM NIEDOKRWISTOŚCI U DIALIZOWANYCH LUB JESZCZE NIEDIALIZOWANYCH PACJENTÓW PEDIATRYCZNYCH Z PRZEWLEKŁĄ CHOROBĄ NEREK

29 nowotwory,

Dwuczęściowe badanie fazy Ib/II oceniające farmakokinetykę, skuteczność i bezpieczeństwo stosowania atezolizumabu podawanego podskórnie u pacjentów z rozpoznaniem niedrobnokomórkowego raka płuca w stopniu IV

30 nowotwory, choroby krwi i węzłów chłonnych,

WIELOOŚRODKOWE, OTWARTE BADANIE FAZY I W CELU OCENY BEZPIECZEŃSTWA STOSOWANIA, TOLERANCJI I FARMAKOKINETYKI WZRASTAJĄCYCH DAWEK PRODUKTU RO7082859 STOSOWANEGO W MONOTERAPII I W SKOJARZENIU Z OBINUTUZUMABEM, PODAWANEGO PO WSTĘPNYM LECZENIU OBINUTUZUMABEM (GAZYVA®/GAZYVARO™) W STAŁEJ, POJEDYNCZEJ DAWCE U PACJENTÓW Z NAWRACAJĄCYM/OPORNYM NA LECZENIE CHŁONIAKIEM NIEZIARNICZYM B-KOMÓRKOWYM