Infarma Medycyna praktyczna

Baza badań klinicznych

Dodaj badanie
Prezentowane dane zostały przekazane przez firmy członkowskie ZPIFF INFARMA. Baza nie stanowi więc kompletnego źródła informacji na temat badań klinicznych prowadzonych na terytorium Polski.
Na stronie:
Lista badań

Informacje Podstawowe

Sponsor badania

Oddział Sponsora w Polsce

INFORMACJE O BADANIU

Obszar terapeutyczny

Badany produkt leczniczy (IMP)

Stosowanie placebo

Kluczowe kryteria włączenia

Kluczowe kryteria wyłączenia

Faza badania

badanie krajowe
badanie międzynarodowe

Zakres wieku

Płeć

Dodatkowe informacje odnośnie populacji badanej

INFORMACJA NA TEMAT BADANIA W POLSCE

Lista miast w których są zlokalizowane ośrodki badawcze

Szukaj
Powrót do menu głownego
LP. Obszar terapeutyczny Nazwa badania
891 nowotwory,

Randomizowane badanie kliniczne, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby z grupą kontrolną otrzymującą placebo, dotyczące zastosowania preparatu RAD001 w leczeniu chorych z gwiaździakiem podwyściółkowym olbrzymiokomórkowym (Subependymal Giant Cell Astrocytoma, SEGA) wystepującym w związku ze stwardnieniem guzowatym (Tuberous Sclerosis Complex, TSC)

892 zaburzenia hormonalne i/lub metaboliczne, inne

Wpływ liraglutydu na masę ciała osób bez cukrzycy, z otyłością lub nadwagą i chorobami współistniejącymi. Wieloośrodkowe, międzynarodowe, randomizowane, podwójnie ślepe, kontrolowane placebo badanie kliniczne prowadzone w grupach równoległych, ze stratyfikacją badanych do leczenia trwającego 56 tygodni lub 160 tygodni na podstawie obecności lub nieobecności stanu przedcukrzycowego w momencie randomizacji.

893 nowotwory,

Otwarte badanie II fazy z pojedynczym ramieniem badanym, oceniające skuteczność preparatu Midostauryna podawanego doustnie dwa razy dziennie w dawce 100 mg, pacjentom z agresywną mastocytozą układową lub białaczką mastocytarną z lub bez towarzyszącego klonalnego rozrostu linii komórkowych nie-mastocytarnych

894 nowotwory,

Badanie Fazy II prowadzone metodą otwartą, w jednym ramieniu leczenia, w celu oceny aktywności recMAGE-A3 + AS15 u pacjentów z nieoperacyjnym, MAGE-A3-pozytywnym przerzutowym czerniakiem skóry

895 choroby układu krążenia, zaburzenia hormonalne i/lub metaboliczne, inne

LEADER® Skuteczność i działanie liraglutydu w cukrzycy: Ocena incydentów sercowo-naczyniowych. Badanie długoterminowe, wieloośrodkowe, międzynarodowe, randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo, oceniające wpływ liraglutydu na występowanie incydentów sercowo-naczyniowych.

896 nowotwory,

Randomizowane badanie fazy III z podwójnie ślepą próbą i kontrolą placebo, służące ocenie skuteczności antygenowo swoistego (recMAGE-A3 + AS15) immunoterapeutyku przeciwrakowego, jako leczenia uzupełniającego u pacjentów z operacyjnym, niedrobnokomórkowym, MAGE-A3 dodatnim rakiem płuc.

897 nowotwory,

Badanie otwarte fazy I/II ze zwiększaniem dawek mające na celu ocenę bezpieczeństwa, immunogenności i aktywności klinicznej antygenowo swoistego immunoterapeutyku przeciwnowotworowego recPRAME + AS15 jako leku pierwszego rzutu u pacjentów z PRAME-dodatnim czerniakiem złośliwym z przerzutami.

898 nowotwory,

Wieloośrodkowe, randomizowane badanie kliniczne III fazy z zastosowaniem podwójnie ślepej próby i placebo, oceniające zastosowanie panobinostatu w skojarzeniu z bortezomibem i deksametazonem u pacjentów z nawrotowym szpiczakiem mnogim

899 choroby układu nerwowego,

Wieloośrodkowe badanie fazy III kontrolowane placebo, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo preparatu Dysport w leczeniu spastyczności kończyn dolnych u dorosłych pacjentów ze spastycznym niedowładem połowiczym w wyniku udaru mózgu lub urazu mózgu

900 choroby zakaźne, inne

Randomizowane, kontrolowane badanie fazy II, częściowo zaślepione, przeprowadzone w celu oceny immunogenności i bezpieczeństwa 11-walentnej i 12-walentnej szczepionki firmy GlaxoSmithKline (GSK) Biologicals, zawierającej polisacharydy pneumokokowe skoniugowane z białkiem D bezotoczkowych szczepów H. influenzae, podawanej w postaci 3-dawkowego kursu szczepienia pierwotnego w ciągu pierwszych 6 miesięcy życia i w postaci dawki przypominającej