Infarma Medycyna praktyczna

Baza badań klinicznych

Dodaj badanie
Prezentowane dane zostały przekazane przez firmy członkowskie ZPIFF INFARMA. Baza nie stanowi więc kompletnego źródła informacji na temat badań klinicznych prowadzonych na terytorium Polski.
Na stronie:
Lista badań

Informacje Podstawowe

Sponsor badania

Oddział Sponsora w Polsce

INFORMACJE O BADANIU

Obszar terapeutyczny

Badany produkt leczniczy (IMP)

Stosowanie placebo

Kluczowe kryteria włączenia

Kluczowe kryteria wyłączenia

Faza badania

badanie krajowe
badanie międzynarodowe

Zakres wieku

Płeć

Dodatkowe informacje odnośnie populacji badanej

INFORMACJA NA TEMAT BADANIA W POLSCE

Lista miast w których są zlokalizowane ośrodki badawcze

Szukaj
Powrót do menu głownego
LP. Obszar terapeutyczny Nazwa badania
911 choroby zakaźne,

Długookresowa obserwacja pacjentów biorących udział w badaniu klinicznym I, II lub III fazy, w którym stosowano boceprewir lub narlaprewir w celu leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C (protokół nr P05063)

912 nowotwory,

Wieloośrodkowe, randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby z placebo badanie nad lapatinibem podawanym w terapii adjuwantnej u kobiet z ErbB2 dodatnim rakiem sutka we wczesnym stadium.

913 nowotwory,

Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, badanie fazy II z kontrolą placebo, porównujące kombinację inhibitora MEK (GSK1120212) i gemcytabiny z gemcytabiną i placebo u chorych z przerzutowym rakiem trzustki.

914 nowotwory,

Kontynuacja badania nad olaminianem eltrombopagu (SB-497115-GR) podawanym chorym z idiopatyczną plamicą małopłytkową, wcześniej uczestniczącym w badaniu nad eltrombopagiem.

915 nowotwory,

Randomizowane, wieloośrodkowe, prowadzone metodą otwartej próby badanie III fazy, porównujące brak dalszego leczenia z leczeniem podtrzymującym z użyciem ofatumumabu u pacjentów leczonych z powodu nawrotu przewlekłej białaczki limfatycznej (CLL), u których uzyskano odpowiedź na leczenie indukujące.

916 nowotwory,

Wieloośrodkowe, otwarte, randomizowane badanie kliniczne fazy III porównujące zastosowanie ofatumumabu w skojarzeniu z chlorambucylem w stosunku do monoterapii chlorambucylem u wcześniej nieleczonych pacjentów z przewlekłą białaczką limfatyczną

917 nowotwory,

Badanie fazy III, porównujące leczenie Erb-B2 dodatniego, zaawansowanego lub przerzutowego gruczolakoraka żołądka, przełyku lub połączenia żołądkowo-przełykowego za pomocą schematu kapecytabina + oksyliplatyna z leczeniem kapecytabina + oksaliplatyna + lapatinib.

918 zaburzenia immunologiczne,

Dwuczęściowe, podwójnie zaślepione, randomizowane, kontrolowane za pomocą placebo oraz prowadzone metodą otwartej próby badanie mające na celu ocenę skuteczności, bezpieczeństwa i tolerancji eltrombopagu, agonisty receptora trombopoetyny, u pacjentów pediatrycznych z uprzednio leczoną przewlekłą immunologiczną (idiopatyczną) plamicą małopłytkową (ITP).

919 nowotwory,

Wieloośrodkowe, randomizowane, prowadzone metodą otwartą badanie fazy III oceniające efekty adjuwantowego podawania lapatinibu, trastuzumabu, sekwencji lapatinibu i trastuzumabu oraz lapatinibu z trastuzumabem u pacjentów z HER2/ErbB2 dodatnim pierwotnym rakiem piersi (ALTTO)

920 nowotwory,

Randomizowane, prowadzone metodą otwartej próby badanie fazy III oceniające połączenie inhibitora BRAF, dabrafenibu, z inhibitorem MEK- trametinibem, w porównaniu z inhibitorem BRAF-wemurafenibem u pacjentów z nieresekcyjnym (w stadium zaawansowania IIIc) lub przerzutowym (w stadium zaawansowania IV) czerniakiem skóry z obecnością mutacji BRAF V600E/K.