Infarma Medycyna praktyczna

Baza badań klinicznych

Dodaj badanie
Prezentowane dane zostały przekazane przez firmy członkowskie ZPIFF INFARMA. Baza nie stanowi więc kompletnego źródła informacji na temat badań klinicznych prowadzonych na terytorium Polski.
Na stronie:
Lista badań

Informacje Podstawowe

Sponsor badania

Oddział Sponsora w Polsce

INFORMACJE O BADANIU

Obszar terapeutyczny

Badany produkt leczniczy (IMP)

Stosowanie placebo

Kluczowe kryteria włączenia

Kluczowe kryteria wyłączenia

Faza badania

badanie krajowe
badanie międzynarodowe

Zakres wieku

Płeć

Dodatkowe informacje odnośnie populacji badanej

INFORMACJA NA TEMAT BADANIA W POLSCE

Lista miast w których są zlokalizowane ośrodki badawcze

Szukaj
Powrót do menu głownego
LP. Obszar terapeutyczny Nazwa badania
931 nowotwory,

Randomizowane badanie fazy IIIb, porównujące ciągłe i przerywane stosowenie preparatu Eligard 22,5 mg w postaci depot do podawania co trzy miesiące, u pacjentów z nawracającym lub miejscowo zaawansowanym rakiem gruczołu krokowego wrażliwym na terapię hormonalną (ICELAND).

932 choroby układu oddechowego,

Randomizowane, podwójnie zaślepione, podwójnie maskowane, kontrolowane placebo, wieloośrodkowe badanie kliniczne prowadzone w celu oceny skuteczności i bezpieczeństwa flutykazonu furoinianu w postaci proszku do inhalacji i flutykazonu propionianu w postaci proszku do inhalacji stosowanych w terapii astmy u dorosłych i niepełnoletnich pacjentów bez aktualnie stosowanego leczenia wziewnymi kortykosteroidami.

933 choroby układu pokarmowego,

52-tygodniowe, randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie prowadzone w celu oceny skuteczności i bezpieczeństwa stosowania GSK1605786A w podtrzymaniu remisji u pacjentów z chorobą Crohna.

934 choroby nerek i dróg moczowych, inne

Wieloośrodkowe, trójramienne, randomizowane, otwarte badanie kliniczne, porównujące czynność nerek u pacjentów po przeszczepieniu wątroby, otrzymujących leczenie immunosupresyjne zawierające Advagraf (stosowany od pierwszego dnia po transplantacji lub z opóźnieniem) i mykofenolan mofetylu z lub bez indukcji przeciwciałami monoklonalnymi anty-IL2R (bazyliksymab) (DIAMOND).

935 choroby układu pokarmowego,

Otwarte przedłużone badanie oceniające bezpieczeństwo stosowania GSK1605786A u pacjentów z chorobą Crohna.

936 choroby układu pokarmowego,

Randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie prowadzone w celu oceny skuteczności i bezpieczeństwa stosowania GSK1605786A w leczeniu pacjentów z umiarkowaną i ciężką aktywną postacią choroby Crohna.

937 choroby nerek i dróg moczowych, inne

Wieloośrodkowe, dwuramienne, randomizowane, otwarte badanie kliniczne, oceniające czynność nerek u pacjentów po przeszczepieniu nerki w trakcie leczenia immunosupresyjnego opartego na Advagrafie z lub bez sirolimusu (ADHERE).

938 nowotwory,

Badanie kliniczne fazy III prowadzone metodą podwójnie ślepej próby z randomizacją, kontrolowane przy pomocy placebo, porównujące zastosowanie kapecytabiny wraz z sorafenibem oraz kapecytabiny z placebo w leczeniu miejscowo zaawansowanego lub przerzutowego raka piersi HER-2 ujemnego.

939 choroby układu oddechowego,

Badanie ustalające dawkę flutykazonu furoinianu podawanego w postaci proszku do inhalacji dzieciom w wieku 5-11 lat z astmą.

940 choroby układu oddechowego,

Badanie ustalające dawkę vilanterolu podawanego w postaci proszku do inhalacji dzieciom w wieku od 5 – 11 lat z astmą leczoną wziewnymi kortykosteroidami.