Infarma Medycyna praktyczna

Najczęściej zadawane pytania na temat badań klinicznych

  • Jakie są obowiązki pacjenta biorącego udział w badaniu klinicznym?

  • Czy można się wycofać z badania po podpisaniu zgody na udział?

  • Kto prowadzi badanie kliniczne?

  • Od kogo wychodzi inicjatywa przeprowadzenia badań klinicznych?

  • Czy pacjent płaci za wizyty lekarskie, leki itp. w ramach badania klinicznego?

  • Kto finansuje badania kliniczne?

  • Czym jest protokół badania?

  • Czym jest grupa kontrolna?

12