Infarma Medycyna praktyczna

Organizacje i instytucje zajmujące się tematyką badań klinicznych

 

 

 

Ministerstwo Zdrowia

http://www.mz.gov.pl/

 

URPL

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

http://www.urpl.gov.pl/

   

 

Stowarzyszenie GCP.PL

Stowarzyszenie na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce

http://www.gcppl.org.pl/

 

INFARMA

Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA

http://www.infarma.pl

   

 

Światowa Organizacja Zdrowia

(World Health Organization; WHO)

http://www.who.int/en/

 

Amerykański Urząd ds. Żywności i Leków

(US Food and Drug Administration; FDA)

http://www.fda.gov/

   

Europejska Agencja Leków

(European Medicines Agency; EMA lub EMEA)

http://www.emea.europa.eu/ema/

 

 

 

Baza EudraCT

(European Union Drug Regulating Authorities Clinical Trials; EudraCT )

Rejestr badań klinicznych prowadzonych w Unii Europejskiej

https://eudract.ema.europa.eu/

   

 

Amerykański Narodowy Instytut Zdrowia

(US National Institutes of Health; NIH)

http://www.nih.gov/

 

 

ClinicalTrials.gov

Rejestr badań klinicznych prowadzony przez Amerykański Narodowy Instytut Zdrowia

http://www.clinicaltrials.gov/