Infarma Medycyna praktyczna

Najważniejsze pojęcia związane z badaniami klinicznymi

Badanie w układzie równoległym

(parallel study)badanie, w którym część pacjentów jest poddana wyłącznie interwencji eksperymentalnej, a część (równolegle) wyłącznie interwencji kontrolnej.