Infarma Medycyna praktyczna

Najważniejsze pojęcia związane z badaniami klinicznymi

Badanie z randomizacją

(niekiedy stosowane jest określenie: badanie randomizowane) – badanie, w którym pacjentów przydziela się losowo do grupy eksperymentalnej poddawanej ocenianej interwencji albo do grupy kontrolnej, a następnie obserwuje występowanie określonych punktów końcowych. Uważa się, że ten rodzaj badań jest najbardziej wiarygodny.