Infarma Medycyna praktyczna

Najważniejsze pojęcia związane z badaniami klinicznymi

Badany produkt leczniczy

– substancja albo mieszanina substancji, którym nadano postać farmaceutyczną (substancji czynnej lub placebo), badana lub wykorzystywana jako produkt referencyjny w badaniu klinicznym. Definicja obejmuje również produkt leczniczy dopuszczony do obrotu, ale stosowany w nowym wskazaniu lub w nowej formie farmaceutycznej.