Infarma Medycyna praktyczna

Najważniejsze pojęcia związane z badaniami klinicznymi

Bezwzględne zmniejszenie ryzyka

(ARR, absolute risk reduction,) – bezwzględna różnica pomiędzy ryzykiem w grupie kontrolnej i ryzykiem w grupie eksperymentalnej. Określa bezwzględną wielkość „usuniętego” ryzyka w wyniku ekspozycji na dany czynnik (np. lek) lub interwencję (np. zabieg operacyjny).