Infarma Medycyna praktyczna

Najważniejsze pojęcia związane z badaniami klinicznymi

Bezwzględne zwiększenie korzyści

(ABI, absolute benefit increase) – bezwzględna różnica pomiędzy prawdopodobieństwem wystąpienia korzystnego punktu końcowego w grupie eksperymentalnej i w grupie kontrolnej. Określa, o ile zwiększyło się prawdopodobieństwo wystąpienia korzystnego punktu końcowego po zastosowaniu danej interwencji (np. leku, zabiegu operacyjnego).