Infarma Medycyna praktyczna

Najważniejsze pojęcia związane z badaniami klinicznymi

Biotechnologia

wytwarzanie różnych produktów, w tym leków, z zastosowaniem organizmów biologicznych lub ich narządów/układów albo zachodzących w nich procesów biologicznych.