Infarma Medycyna praktyczna

Najważniejsze pojęcia związane z badaniami klinicznymi

Charakterystyka produktu leczniczego

(ChPL; Summary of Product Characteristics, SmPC) – dokument zawierający informacje o dopuszczonym do obrotu produkcie leczniczym, udostępniany wszystkim lekarzom w Unii Europejskiej.