Infarma Medycyna praktyczna

Najważniejsze pojęcia związane z badaniami klinicznymi

Ciężkie niepożądane zdarzenie po użyciu badanego produktu leczniczego

– zdarzenie, które bez względu na zastosowaną dawkę badanego produktu leczniczego albo badanego produktu leczniczego weterynaryjnego powoduje zgon pacjenta, zagrożenie życia, konieczność hospitalizacji lub jej przedłużenie, trwały lub znaczny uszczerbek na zdrowiu lub jest chorobą, wadą wrodzoną lub uszkodzeniem płodu.