Infarma Medycyna praktyczna

Najważniejsze pojęcia związane z badaniami klinicznymi

Dobra praktyka kliniczna

(GCP, Good Clinical Practice) – zbiór uznawanych przez społeczność międzynarodową wymagań dotyczących etyki i jakości badań naukowych przy prowadzeniu badań klinicznych, gwarantujących ochronę praw, bezpieczeństwo, dobro uczestników tych badań oraz wiarygodność ich wyników.