Infarma Medycyna praktyczna

Najważniejsze pojęcia związane z badaniami klinicznymi

Działanie niepożądane produktu leczniczego

– każde niekorzystne i niezamierzone działanie produktu leczniczego występujące podczas stosowania dawek zalecanych u ludzi.