Infarma Medycyna praktyczna

Najważniejsze pojęcia związane z badaniami klinicznymi

EMA

(European Medicines Agency) – Europejska Agencja Leków.