Infarma Medycyna praktyczna

Najważniejsze pojęcia związane z badaniami klinicznymi

Farmakodynamika

badanie działania leku w organizmie.