Infarma Medycyna praktyczna

Najważniejsze pojęcia związane z badaniami klinicznymi

Aktywność biologiczna produktu leczniczego

– siła działania substancji czynnej lub substancji czynnych produktu, wyrażona w jednostkach międzynarodowych lub biologicznych.