Infarma Medycyna praktyczna

Najważniejsze pojęcia związane z badaniami klinicznymi

Farmakogenetyka

badanie różnic genetycznych wpływających na różnice odpowiedzi poszczególnych organizmów lub osób na zastosowane u nich leki.