Infarma Medycyna praktyczna

Najważniejsze pojęcia związane z badaniami klinicznymi

Farmakogenomika

szerokie zastosowanie metod genomiki do odkrywania i opracowywania nowych leków oraz dokładniejszego poznawania aktualnie stosowanych leków.