Infarma Medycyna praktyczna

Najważniejsze pojęcia związane z badaniami klinicznymi

Farmakoekonomika

– dziedzina nauk medycznych zajmująca się porównywaniem wartości ekonomicznej różnych metod leczenia.