Infarma Medycyna praktyczna

Najważniejsze pojęcia związane z badaniami klinicznymi

Farmakokinetyka

– badanie przemian leku w organizmie (np. wchłaniania, metabolizmu, wydalania, stężeń we krwi i w tkankach itp.).