Infarma Medycyna praktyczna

Najważniejsze pojęcia związane z badaniami klinicznymi

Grupa eksperymentalna

grupa uczestników badania klinicznego, która otrzymuje produkt leczniczy będący przedmiotem tego badania.