Infarma Medycyna praktyczna

Najważniejsze pojęcia związane z badaniami klinicznymi

In vivo

– „w żywym organizmie” zwierzęcym/ludzkim (łac.). Oznacza reakcje zachodzące w żyjącym organizmie, w odróżnieniu od reakcji wywoływanych w warunkach laboratoryjnych (in vitro; dosł.: w szkle [laboratoryjnym]).