Infarma Medycyna praktyczna

Najważniejsze pojęcia związane z badaniami klinicznymi

ISRCTN

(International Standard Randomised Controlled Trial Number) – międzynarodowy standardowy numer służący do identyfikacji badań klinicznych prowadzonych na całym świecie. Generowany losowo 8-cyfrowy numer unikalny dla danego badania, który zapewnia jego jednoznaczną identyfikację i umożliwia śledzenie całego jego przebiegu – od opracowania wstępnego protokołu do publikacji wyników, dopuszczalne jest używanie niniejszego numeru obok EudraCT dla określenia badania klinicznego.